Gipuzkoan osasun zerbitzua hartzen duten Nafarroako herritarrak.

Nafarroan bizi diren 1.400 pertsonak jaso zuten iaz osasun zerbitzua Gipuzkoan. Gehienak Bortzirietan, Goizuetan eta Aranon bizi dira, eta Irungo edo Donostiako zentroetara joaten dira.