Zenbait aldaketa

Hainbat eskakizun zorroztea edo aldatzea ekarri du IAT Ibilgailuen Azterketa Teknikoak arautzen dituen Europako zuzentarauak. Hauek dira maiatzetik aurrera indarrean diren aldaketa aipagarrienetako batzuk:

Gasen emisioa. Gasen emisioan egon daitezkeen akatsak detektatzen dituzte autoak daraman OBD (On Board Diagnostics) sistemaren bidez. IATko aztertzaileek autoaren ordenagailuarekin lotzen den konektagailua baliatzen dute horretarako. Euro5 eta Euro6 ibilgailuetan egiten dute azterketa hori; alegia, 2009tik aurrerako autoetan. Zaharragoetan betiko moduan neurtzen dituzte emisioak, ihes hodian neurgailua sartuta. Autoaren adinaren eta erregai motaren araberakoak dira emisioen neurketa balioak; auto zaharrei ez zaizkie baldintzak zorroztu.

Bigarren azterketan toki aldaketa. Ibilgailuak ez badu lehen azterketa gainditzen, bigarrena beste toki batean pasatu dezake, espedientearen leku aldatzea eskatu gabe. Hori bai, azterketa berriro ordaintzea dakar toki aldaketak.

Akats arinik ez. Desagertu egin dira akats arinekin gainditutako IAT azterketak. Maiatzetik aurrera, azterketa gainditzen da edo ez da gainditzen.

Hilabete aurreratzeko aukera. IAT azterketa gehienezko data baino hilabete lehenago egin daiteke, hurrengo urteko IAT azterketaren datari eragin gabe.